Menu


HKA Alumni

Ambasadori koji nakon završetka aktivnog rada na kandidaturi i organizaciji poslovnog skupa trenutno nemaju potencijal za dovođenje novih događanja imaju status HKA Alumni. te se po potrebi mogu ponovno aktivirati u aktivne ambasadore.

 

Hrvatski kongresni ambasadori
(po abecednom redu prezimena)

dr. sc. Ivan Čačić, Nova TV d.d.
prof.dr.sc. Sven Jelaska, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Danijel Jurakić, Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
prof. dr. sc. Jasmina Lovrić, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
prof.dr.sc. Senka Meštrović, Hrvatsko ortodontsko društvo