Menu


Postanite Hrvatski kongresni ambasador

U programu HKA mogu sudjelovati predstavnici akademske zajednice, javnih institucija i organizacija, koji su aktivni u međunarodnim institucijama i korporacijama, a zainteresirani su za dovođenje i organizaciju međunarodnih poslovnih skupova u Hrvatskoj.

Ambasadorom mogu postati i predstavnici nacionalnih udruženja, koji su članovi različitih tijela međunarodnih i/ili regionalnih udruženja.

Osnova za izbor ambasadora je njihov pozitivan stav i emocionalna povezanost s Hrvatskom i želja za promocijom Hrvatske.

Preporučljivo je da osoba koja se predlaže za ambasadora ispunjava sljedeće uvjete:

  • pripada u krug vodećih ili nadolazećih stručnjaka za svoje područje djelovanja, uz međunarodno priznati rad i utjecaj u međunarodnoj zajednici
  • ima dobro razvijene osobne komunikacijske vještine, reputaciju, značajne rezultate istraživanja, međunarodna priznanja i sl.

Ključan element o donošenju odluke o imenovanju ambasadora je realni potencijal poslovnog skupa za koji se može istaknuti kandidatura u nadolazećem razdoblju. Potencijalni poslovni skup je skup u postupku otvorene kandidature za buduće razdoblje, a za koji Hrvatska ima preduvjete za pokretanje kandidature.