Menu


Pogodnosti i podrška

Uključivanje u program HKA pobuđuje nacionalni ponos i predstavlja posebnu čast. Domaćinstvo međunarodnog poslovnog skupa za ambasadora donosi i priznanje rada među kolegama iz struke, mogućnost predstavljanja vlastitih postignuća, te prilika za međunarodno povezivanje i proširenje mreže poznanstava.

Program HKA pruža besplatnu podršku ambasadorima od faze kandidature sve do faze održavanja konferencije u destinaciji:

  • putem edukacije i upoznavanja ambasadora s kongresnom djelatnošću i postupkom organizacije poslovnog skupa, prezentacijskim tehnikama (po potrebi), destinacijama i dr.
  • u pripremi i izradi kandidature i prezentacije,
  • savjetima i kontaktima oko potencijalnih lokacija i dvorana za održavanje kongresa
  • savjetima i kontaktima stručnih agencija za organizaciju kongresa (PCO – Professional Congress Organizer)
  • prijedlozima aktivnosti i programa prije i poslije samog poslovnog skupa (pre- & post tour), te kontaktima stručnih agencija pojedinih destinacija (DMC – Destination Management Company),
  • korištenje raznih raspoloživih marketing i PR alata destinacija,
  • osiguranje promotivnih materijala za sudionike sukladno mogućnostima
  • povezivanje s predstavnicima lokalne samouprave u slučaju potrebe

Nadalje kroz program HKA se osiguravaju i određena financijska sredstva koja se mogu koristiti za pripremu i izradu te provedbu kandidatura, za troškove putovanja na prezentaciju kandidature, organizaciju inspekcijskih posjeta, promociju dobivenih događanja radi privlačenja što većeg broja sudionika.

HTZ i ostali dionici programa HKA osiguravaju i promotivni materijali Hrvatske i hrvatskih kongresnih destinacija za prezentaciju i promidžbu, sukladno mogućnostima, a dodatna operativna podrška se osigurava kroz sustav turističkih zajednica, kao i mrežu predstavništava i ispostava HTZ u inozemstvu.

Povremeno se organizira okupljanje ambasadora radi izmjene iskustava i dobivanja novih znanja, s naglaskom na upoznavanju nove destinacije ili novostima u destinaciji. Za uspješno provedene kandidature ambasadorima se mogu dodijeliti nagrade na posebno organiziranom svečanom događanju.