Menu


Hrvatski kongresni ambasadori

Hrvatski kongresni ambasadori pripadaju u krug vodećih ili nadolazećih stručnjaka za svoje područje djelovanja, te imaju međunarodno priznati rad i utjecaj u međunarodnoj zajednici.

Aktivni ambasadori su ambasadori koji trenutno sudjeluju u postupku pripreme i provedbe kandidatura kao i organizaciji ugovorenih događanja.

 HKA Alumni

 

Hrvatski kongresni ambasadori
(po abecednom redu prezimena)

dr.med.spec. Zoran Bahtijarević, Hrvatsko društvo za dječju kirurgiju HLZ-a
doc.dr.sc. Snježana Dotlić, Zavod za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu
doc.dr.sc. Saša Missoni, Institut za antropologiju
prof. dr. sc. Robert Trotić, Hrvatsko društvo za audiologiju i fonijatriju