Menu


O programu

Organizacija konferencija i kongresa međunarodnih udruženja donosi nova znanja, mogućnost razvoja struke, povezivanja stručnjaka, kao i mogućnost prezentiranja istraživanja i dostignuća u pojedinom području rada. Dobivanje domaćinstva kongresa međunarodnog udruženja za grad i zemlju donosi prestiž i referencu, a za lokalne stručnjake donosi jačanje reputacije i javno priznanje njihovog rada.

Program Hrvatski kongresni ambasadori se zasniva na dugoročnom planiranju i pronalaženju potencijalnih poslovnih skupova međunarodnih udruženja, u kojima su aktivni ili na vodećim pozicijama hrvatski stručnjaci. Program se fokusira na institucionalno povezivanje akademske zajednice te javnog i privatnog sektora s ciljem pronalaženja potencijalnih ambasadora.

Programa HKA identificira ključna područja razvoja definirana u Nacionalnoj strategiji razvoja na koja će se usmjeriti aktivnosti programa te pronalazi, educira i motivira vodeće hrvatske stručnjake iz tih područja znanosti i raznih drugih djelatnosti, koji su svojim radom i aktivnostima priznati i prihvaćeni u međunarodnom okruženju.

Misija

Program Hrvatski kongresni ambasadori pronalazi, podržava, educira i motivira vodeće hrvatske stručnjake iz različitih područja znanosti, gospodarstva i sporta, koji su svojim radom i aktivnostima priznati i prihvaćeni u međunarodnom okruženju. Aktivnosti programa podržavaju radnje i djelovanje ambasadora u međunarodnim udruženjima s ciljem dovođenja međunarodnih skupova udruženja u Hrvatsku.

Nositelji programa

Hrvatski kongresni ambasadori je zajednički program Hrvatske turističke zajednice (HTZ) i Hrvatske udruge profesionalaca kongresnog turizma (HUPKT) koji se provodi s ciljem promocije Hrvatske kao međunarodne kongresne destinacije. U provedbu programa su uključeni i kongresni uredi pri turističkim zajednicama gradova Zagreba, Dubrovnika i Opatije.

Programom upravlja Savjet programa HKA, koji se sastoji o predstavnika HTZ-a (2 člana), HUPKT-a, TZG Zagreba, TZG Dubrovnika i TZG Opatije.